Real Talk

Ang Laban Para sa

Filipino at Panitikan

by Anna Rica Rodriguez, August 27, 2019 4:20pm

Art by Dani Elevazo

Real Talk

Ang Laban Para sa Filipino at Panitikan

by Anna Rica Rodriguez, August 27, 2019 4:20pm
Art by Dani Elevazo
 

Wikang Filipino! Ang lenggwaheng ito ang manipesto ng ating kaisipan, hangad, at pagkatao. Naglalaman ito ng mga salitang katangi-tangi tulad ng kilig. Nakatali ang ating wika sa kultura at tradisyon na kumakatawan sa atin bilang Pilipino. 

Ngunit noong Marso 5, naglabas ng resolusyon ang Korte Suprema sa pagtatanggal ng asignaturang Filipino at Panitikan—kasama na rito ang Philippine Constitution—bilang mga pangunahing asignatura sa kolehiyo. Nagdulot ito ng malaking usapin sa larangan ng edukasyon at ilang organisasyon na naglalayong magpayaman sa wikang Filipino. 

Ilan sa mga propesor at guro ang nakipaglaban para sa memorandum ng Commission on Higher Education Memorandum Order No. 20, Series of 2013 na naglalayong tanggalin ang asignaturang Filipino sa kolehiyo bilang parte ng bagong General Education Curriculum o GEC.

Ang paghadlang sa paglago ng ating wika, ay maaaring maging daan upang ang sarili nating kultura ay mawala. Ngunit mas pipiliin ba nating hindi lumaban?

Nagsalita rin umano ang National Commission for Culture and the Arts' National Committee on Language and Translation tungkol sa nasabing isyu. Noong Mayo, ilan sa mga miyembro ng nasabing organisasyon ang lumagda sa isang resolusyon na nagsasabing baguhin ang GEC na nagnanais isama ang siyam na mandatory units ng Filipino sa lahat ng kurso sa kolehiyo.

Isa ring organisasyon na naglalayong pagyamin ang wikang Filipino, ang Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino, Ink. ang nagsusuporta sa resolusyong inilabas ng NCCA-NCLT sa pamamagitan ngchange.org petition. Ang petisyon ay sinimulan ni David Michael San Juan, propesor sa Filipino mula sa De La Salle University. 

Noong Hunyo 12, ang Departamento ng Filipino sa DLSU ay nagsagawa ng consultative forum-assembly para sa lahat ng departamento ng Filipino sa bawat unibersidad upang paghandaan ang nasabing pagpupulong kasama ang CHED. Ang layunin nito ay ang makabuo ng concensus sa mga guro tungkol sa nais na ipabago ang asignaturang Filipino sa kolehiyo base sa minumungkahi sa CHED.

Patuloy ang laban para sa wika at bayan. Patuloy na pagyamanin ang wikang Filipino dahil ito ang bumubuo sa ating pagka-Pilipino.

Noong Marso 30, mahigit-kumulang 300 na guro ang lumagda sa protesta laban sa pagtanggal ng Filipino sa bagong kurikulum. 

Isang Isyu ng Moralidad sa Integridad.

Ang paghadlang sa paglago ng ating wika, ay maaaring maging daan upang ang sarili nating kultura ay mawala. Ngunit mas pipiliin ba nating hindi lumaban?

Sama-sama nating depensahan at suportahan ang pag-unlad ng ating wika. Katulad nga ng sinabi ni University of the Philippines Chancellor Michael Tan, kung nais natin na may tawaging pambansang wika at hangad natin ang respeto sa lahat ng lenggwahe na mayroon ang Pilipinas, dapat itong yakapin ng kabataan—hindi lamang sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon kung hindi pati sa usapin ng siyensiya, ekonomiko, at sining. Sanayin ang sarili at gawing parte ito ng ating kaisipan, ng ating buhay. 

Patuloy ang laban para sa wika at bayan. Patuloy na pagyamanin ang wikang Filipino dahil ito ang bumubuo sa ating pagka-Pilipino.

 

Is `Ang Laban Para sa Filipino at Panitikan´ helpful?  Y  N

Comments