Trending

Mga Bagong Tampok na

Salita sa Wikang Filipino

by Anna Rica Rodriguez, August 22, 2019 5:05pm

Art by Ahl Mirambel

Trending

Mga Bagong Tampok na Salita sa Wikang Filipino

by Anna Rica Rodriguez, August 22, 2019 5:05pm
Art by Ahl Mirambel
 

Malaki ang impluwensiya ng pagbabago ng panahon at teknolohiya upang makabuo ng mga bagong salitang nagiging dahilan upang magkaroon ng dagdag na salita na pwedeng gamitin sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon.

Ngunit mayroong mga salita tayong hindi natin alam na pwede palang gamitin upang maghayag ng mga bagay na nais nating sambitin sa isang salita. Naglabas ang National Commission for Culture and the Arts ng mga salita mula sa iba’t ibang lenggwahe na maaaring gamitin sa paglalarawan ng mga bagay. 

Okir
pangngalan; disenyong natatangi sa paglilok at paghabi

Lamyak
pangngalan; bagay na dumarating nang higit na mabuti kaysa inaasahan

Balatik
pangngalan; konstelasyon ng Orion

wating
pang-uri; mga karunungang nakuha sa buhay lansangan

Ginamos
pangngalan; isang uri ng pagkaing kilala sa mga probinsya sa Kabisayaan at Mindanao. Ito ay gawa sa maliliit na isda at asin na pinaghalo at inimbak sa loob ng maraming araw.

Banggera
pangngalan; maliit na ekstensyon na ikinakabit sa darangawan at lalagyan ng gamit pangkusina; banggerahan

Balangaw
pangngalan; bahaghari

Kalinangan
pangngalan; kabuuang kaisipan; kultura

Damgo
pangngalan; panaginip

Haraya
pangngalan; kakayahan ng isip na bumuo ng mga imahen o konsepto ng mga panlabas na bagay na hindi umiiral o hindi totoo

Fantad
pangngalan; paglalakad sa dalampasigan

Salamisim
pangngalan; malungkot ngunit matamis na alaala

Garaygaday
pangngalan; mabulaklak na salita

Gedi
pang-uri; taos-puso

Lamikmik
pangngalan; payapang pahinga

Alimuom
pangngalan; singaw na galing sa lupa pagkatapos ng ulan o ambon  

Pamilyar ba ang ilan sa mga salita? 

Malaking tulong ang mga salitang ito upang bigyan ng mas simpleng paraan upang maghayag ng nararamdaman o ideya. Gamitin ito sa pang-araw araw na diskusyon at pakikipagkomunikasyon.

 

Is `Mga Bagong Tampok na Salita sa Wikang Filipino´ helpful?  Y  N

Comments